Optymalizacja kosztów opłat dla ZAiKS, STOART, ZPAV, MME i innych o.z.z.

Informacja Fundacji Niezależna Fonografia Polska dotycząca optymalizacji kosztów korzystania z muzyki i telewizji w biznesie

Wszystkie formalności załatwiamy szybko i sprawnie, przez internet.

Generalnie można liczyć, że współpracując z nami oszczędzicie Państwo nawet do 100% przewidywanych nowymi ustawami i cennikami kosztów korzystania z muzyki i telewizji w Waszej firmie.

Oferujemy następujące rozwiązania:
I. Aby uniknąć opłat dla ZAiKS, STOART, ZPAV, SAWP, Media Management Europe  i innych organizacji za odbiorniki RTV w pokojach hotelowych: – prosimy postępować wg informacji poniżej:

W tym celu należy:
1/. Zapisać się na listę FUNDACJI Niezależna Fonografia Polska jako Darczyńca wspierający. Wypełnić i wysłać (elektronicznie) deklarację, która jest tu:
http://fonosfera.pl/deklaracja/ (można kliknąć na ten link, przytrzymując klawisz Ctrl lub skopiować go i wkleić do przeglądarki). W odpowiedzi prześlemy potwierdzenie wpisania na listę Darczyńców FNFP i dane do wpłaty darowizn.

Wysokość (minimalna, maksymalna jest nieograniczona) darowizny, upoważniającej do korzystania z pomocy Fundacji:   – obiekty hotelowe do 5-ciu pokoi – „wpisowe” na listę darczyńców(jednorazowo) 100 zł., składka miesięczna 8 zł. (płatna za 12 miesięcy z góry), razem 196 zł. za pierwszy rok. W każdym kolejnym roku tylko składka 96 zł.
– obiekty hotelowe od 6 do 25-ciu pokoi  – „wpisowe” (jednorazowo)   150 zł., składka miesięczna – 10 zł. (płatna za 12 miesięcy z góry), razem 270 zł. za pierwszy rok, w następnych latach tylko 120 zł.
– 26 do 50-ciu pokoi – „wpisowe” 200 zł., składka miesięczna 15 zł., razem 380 zł za pierwszy rok, w następnych latach tylko 180 zł.
– powyżej 50-ciu do 100 pokoi – „wpisowe” 290 zł., składka miesięczna 25 zł., razem 590 zł. za pierwszy rok.
– powyżej 100 pokoi – za każde rozpoczęte 100 pokoi dodatkowo „wpisowe” + 200 zł., składka miesięczna + 20 zł.
W przypadku interwencji bardziej skomplikowanych, wymagających dużego nakładu pracy i środków finansowych, wnioskujemy o wpłatę minimalnej, dodatkowej darowizny. O jej wysokości każdorazowo informujemy zainteresowanych.
2. Podpisać z naszą Fundacją umowę, zgodnie z którą Fundacja dzierżawi nieodpłatnie od Państwa odbiorniki telewizyjne, aktualnie znajdujące się w pokojach.

Fundacja będzie, także nieodpłatnie, wynajmowało  Gościom Państwa hotelu, którzy tego sobie zażyczą, odbiorniki tv na czas ich pobytu w hotelu, do osobistego użytku. W tym celu podpisujemy stosowną umowę jw.
Otrzymacie Państwo od nas dokument-upoważnienie do wypożyczania w naszym imieniu odbiorników Gościom = całą potrzebną dokumentację.
Umowa i upoważnienie ważne są 12 miesięcy. Po upływie tego okresu można je przedłużyć, wpłacając kolejna darowiznę. Jeśli nie – tracą ważność, t.j. wszystko wraca do stanu pierwotnego.
Zgodnie z ustawą o prawie autorskim, korzystanie przez gości z odbiorników których są posiadaczami (a tak należy traktować także odbiorniki wypożyczone), kwalifikuje się jako tzw. dozwolony użytek (art. 24 ust. 2 ustawy o prawie autorskim), za który nie należą się nikomu żadne opłaty.
Tym samym – co oczywiste – za odbiorniki w pokojach nie wynajętych także nie należą się żadne opłaty.
Dla dociekliwych podajemy podstawy prawne naszej działalności:
1/. ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych, art. 24 ust. 2

2/. ustawa o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi.

3/. kodeks cywilny, art. 353¹
4/. kodeks cywilny, art. 58 § 1 (od słów: „…chyba że właściwy przepis…itd”).

5/. ustawa z dnia 06.04.1984 r. o fundacjach oraz ustawa z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
6/. ustawa o swobodzie działalności gospodarczej.

7/. ustawa o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi.

Powyższe nie dotyczy zwykłego abonamentu radiowo-telewizyjnego, który jest podatkiem państwowym, tym niemniej wprowadzenie proponowanego  rozwiązania („EKO pokoje”)pozwala także zmniejszyć ilość odbiorników, za który płaci się obowiązkowy abonament RTV. Szczegóły przekażemy na życzenie.
Tyle w skrócie.
Współpraca z nami nie pociąga za sobą żadnych zobowiązań na przyszłość. Nie ma żadnych restrykcji czy innych obowiązków. O wszystkim decydujecie Państwo sami.
Jeśli jesteście Państwo zdecydowani, proszę wypełnienie i elektroniczne przesłanie deklaracji członkowskiej (dostępna pod adresem www podanym wcześniej).

Już kilkaset hoteli z całej Polski korzysta z tej możliwości obniżenia kosztów działalności, oszczędzając olbrzymie kwoty. Listę hoteli – członków naszego Stowarzyszenia przesyłamy na życzenie.

Dodatkowo przypominamy, że Darczyńcom naszej Fundacji i klientom korzystającym z Free Music przysługuje prawo do bezpłatnych (lub za minimalna opłatą) porad prawnych z zakresu prawa autorskiego, dotyczących korzystania z muzyki w firmie itp. itd. Pomagamy w korespondencji z tymi organizacjami,  w wypowiadaniu niekorzystnych umów, zapewniamy dokumentację zabezpieczającą właścicieli przed odpowiedzialnością za niezgodne z przepisami działania pracowników. Za pomoc w korespondencji i przygotowywanie pism pobieramy minimalne opłaty, tworzące nasz Fundusz Pomocy Prawnej.

II. Muzyka wolna od opłat na rzecz ZAiKS, ZPAV, STOART, SAWP i in. od firmy Free Music Ltd z która nasze Stowarzyszenie współpracuje i którą polecamy ze względu na jakość oferowanej muzyki, jak i rzetelność w działaniach.
Jest to oferta dla wszystkich, korzystających z muzyki lub telewizji w tzw, przestrzeni publicznej, a więc w lokalach gastronomicznych, sklepach, obiektach sportowych i rekreacyjnych, zakładach usługowych itp.

1/. Płyty Free Music – muzyka wolna od opłat na rzecz ZAiKS, STOART i innych organizacji: licencja na korzystanie z płyt jest bezterminowa. Proszę wybrać ze sklepu internetowego odpowiednie płyty i wysłać do nas elektronicznie zamówienie. Link bezpośrednio do sklepu: http://nowa.freemusic.com.pl/plyty-free-music/
Uwaga: należy skopiować podane linki i wkleić do przeglądarki albo kliknąć trzymając przyciśnięty klawisz „Ctrl”
2/. Radio internetowe: aby dowiedzieć się ile będzie kosztowało (i zdziwić się, jak mało!) proszę wejść na stronę radia, wybrać z listy rodzaj swojej działalności i wypełnić ankietę (oddzielnie dla każdego obiektu/lokalu). Ankietę wysłać do nas elektronicznie. W odpowiedzi prześlemy wycenę i wszelkie informacje. Radia w wersji demo można posłuchać z naszej strony bez logowania. Link bezpośredni do Radio Free Music: http://nowa.freemusic.com.pl/radio-free-music/
UWAGA: od dnia 22 lipca 2014 r. płyty Free Music i licencje na internetowe radio Free Music są sprzedawane przez angielską firmę Free Music Ltd. W tym przypadku płaci się kwoty netto (faktura bez VAT).
3/. Telewizory w przestrzeni publicznej (lobby, restauracja, bar itp.): należy wykupić licencję na radio internetowe Free Music. Kanał „Radiowizja” (w fazie testów) nadaje oprócz muzyki także obraz (na razie nieruchome fotografie, docelowo videoklipy itp.). Dajemy ten obraz na telewizor (-y) a w przypadku, kiedy goście chcą n.p. obejrzeć mecz czy inne programy nie chronione prawem autorskim – przełączamy na odpowiednie stacje telewizyjne. Niezbędne jest podpisanie przez pracowników instrukcji co i kiedy może być odtwarzane, której wzór przesyłamy naszym Klientom. To zabezpieczenie dla właściciela „na wszelki wypadek”.
4/. Imprezy, eventy, Sylwestry, wesela: naszym Klientom udzielamy porady, jak radykalnie zmniejszyć koszty opłat od tych imprez na rzecz ZAiKS-u.
IV. Wszyscy współpracujący z nami mają prawo do bezpłatnego lub za minimalną opłatą doradztwa w sprawach związanych z prawem autorskim, kontaktami z organizacjami w rodzaju ZAiKS,  STOART czy ZPAV, korzystaniem z muzyki i tv, rozwiązywaniem umów czy korespondencją z tymi organizacjami.

Pomagamy też odzyskać część lub całość zapłaconych na rzecz STOART i ew. pozostałych organizacji kosztów.

Z poważaniem,
Tomasz Bielski
Fundacja  NFP/Free Music Ltd                                                           www.fonosfera.pl
www.freemusic.com.pl
tel. 696 604 444

Dodaj komentarz