Porady i pomoc w sporach z organizacjami inkasującymi jak ZAiKS, STOART i in.

Członkowie wspierający Stowarzyszenia NFP i użytkownicy repertuaru Free Music Ltd korzystają z naszych porad bezpłatnie.  Wystarczy przesłać e-mail  na adres bielski@post.pl z opisem zdarzenia, załączając skan otrzymanego pisma, protokółu, wezwania itp.  dokumentów. Nie należy honorować żadnej korespondencji z tymi organizacjami w postaci e-maili czy telefonów. Zawsze należy prosić o przesłanie pisma pocztą.

Inni przedsiębiorcy, niezrzeszeni w naszym Stowarzyszeniu i nie korzystający z Free Music mogą skorzystać z naszej pomocy odpłatnie. Jej wycenę każdorazowo przedstawimy po przesłaniu e-maila z opisem sprawy do załatwienia.

W naszej pracy korzystamy z porad i konsultacji  z wybitnymi prawnikami. Nasze doświadczenie to kilkanaście lat walki o prawo i porządek w teorii i praktyce stosowania prawa autorskiego, w działaniach organizacji zbiorowego zarządzania,  zagadnieniach związanych z korzystaniem z muzyki i tv w biznesie.