Stowarzyszenie Rejestrowe

Stowarzyszenia Niezależna Fonografia Polska
NR REJESTRU STOWARZYSZEŃ: RST 3493
IV Wydział Cywilny i Rejestrowy sądu okręgowego w Warszawie

REGON 013242121
NIP 951-18-84-683

Władze
Rada Naczelna
Prezes: Tomasz Bielski

Deklaracja Członkowska – członkowie zwyczajni i nadzwyczajni
Deklaracja Członkowska – członkowie wspierający