CZY i JAK MOŻNA NIE PŁACIĆ STOART, ZAiKS i pozostałym „inkasentom”? Tu znajdziesz odpowiedź.

Fundacja

Niezależna Fonografia Polska

 

UWAGA HOTELARZE! KOLEJNA PUŁAPKA NA WASZE PIENIĄDZE! Z pozoru wszystko wygląda „cacy”.   IGHP organizuje „szkolenia” dla hotelarzy z całej Polski, dotyczących ostatnich zmian w przepisach regulujących  korzystanie z muzyki i telewizji w działalności hotelarskiej.  Zmiany polegają na tym, że do inkasowania pieniędzy od hoteli Minister Kultury wyznaczył dwie (zamiast ok. 10-ciu) organizacje: Stow. Autorów ZAiKS – do inkasowania za korzystanie z praw autorskich i ZAW STOART – do inkasowania w imieniu pozostałych organizacji za korzystanie z tzw. praw pokrewnych. Jednocześnie wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Poznaniu zatwierdzona została tabela stawek, jakie mogą inkasować wspomniane organizacje m.in. od hoteli za posiadanie odbiorników tv w pokojach.  Obie wspomniane organizacje rozsyłają masowo do hoteli i podobnych obiektów wezwania do zawarcia z nimi nowych umów. ZAiKS nazywa je „trójstronnymi” (dotyczą ZAiKS-u i Stowarzyszenia Filmowców Polskich), STOART z kolei – umowami na zasadzie „jednego okienka”. W umowach tych proponowane są stawki z zatwierdzonej tabeli.  Ma to być wielka i korzystna zmiana dla hoteli.  A więc gdzie ta tytułowa  „pułapka” spytacie?  Otóż „dziwnym trafem” Sąd Apelacyjny z Poznania zatwierdził wprawdzie tabelę stawek dotyczącą odbiorników tv w pokojach, nie zatwierdził natomiast tabeli należnych opłat z tytułu odtwarzania muzyki z  radia i innych odtwarzaczy  w pokojach hotelowych, na korytarzach, w restauracjach itp.  jako tzw. muzyki tła. Dlaczego nie zatwierdził?  To proste – żeby wszystko zostało tak jak było! Bo oto, kiedy już podpiszecie nowe umowy z ZAiKS i STOART i myślicie, że na tym koniec, to się mylicie! Za chwilę wszystkie te organizacje zażądają od was zawarcia dodatkowych umów na te „niezatwierdzone”  formy użytkowania muzyki i innych praw, i to na stawki wzięte wprost „z sufitu” czyli np. „zatwierdzone” przez zarządy tych stowarzyszeń! Proste?  A kiedy zaprotestujecie mówiąc, że przecież nie macie odbiorników radiowych w pokojach, usłyszycie w odpowiedzi, że „razem z programami telewizyjnymi odbieracie programy radiowe, a więc trzeba płacić”!!! No i w sumie wychodzi do płacenia więcej niż było a miało być mniej…  Co robić? Jako jedyną alternatywę zapraszamy do nas. Nasza Fundacja istnieje po to, żeby pomagać w takich sytuacjach i zwalczać tego rodzaju nadużycia.  Nie musicie im nic płacić! Wystarczy wypełnić i wysłać elektronicznie  „Deklarację członkowską” z naszego portalu, a dalej wszystko będzie się działo automatycznie…

Tomasz Bielski – prezes Fundacji NFP