All posts by admin

W czyim interesie działa Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego?

Szanowni właściciele i osoby zarządzające hotelami!
Czekaliśmy długo, bo blisko pięć lat. Od roku 2013-tego. I chyba nadszedł czas, żeby zadać fundamentalne pytanie, które brzmi: W CZYIM INTERESIE DZIAŁA IZBA GOSPODARCZA HOTELARSTWA POLSKIEGO?
W interesie hoteli, czy może w interesie organizacji zbiorowego zarządzania (dalej: ozz) takich jak STOART, SAWP, ZPAV czy ZAiKS, znanych z bezlitosnego łupienia hoteli gdzie się da i za co się da? A może jednocześnie w interesie tych o.z.z. i członków IGHP, wbrew interesom całej branży hotelarskiej?
Podstawą do postawienia takiego pytania są następujące fakty:
20 grudnia 2012 r. ozz złożyły do Komisji Prawa Autorskiego wspólny wniosek o zatwierdzenie tabeli stawek wynagrodzeń za odtwarzanie utworów i tzw. praw pokrewnych.
10 lipca 2013 r. Komisja P.A. zatwierdziła złożone przez ozz-ty tabele. W części dotyczącej hoteli (stawki za pokój z odbiornikiem tv/miesiąc) wygląda ona tak:

Kategoria obiektu Twórcy – ZAiKS Art. wykonawcy – STOART i SAWP razem Producenci wideogramów – ZPAV Łącznie
Bez kategorii 4,16 zł. 0,93 zł. 0,23 zł. 5,32 zł.
* 5,54 zł. 1,23 zł. 0,30 zł. 7,07 zł.
** 6,93 zł. 1,55 zł. 0,38 zł. 8,86 zł.
*** 9,70 zł. 2,16 zł. 0,53 zł. 12.39 zł.
**** 13,86 zł. 3,08 zł. 0,75 zł. 17,69 zł.
***** 19,40 zł. 4,31 zł. 1,05 zł. 24,76 zł.

Zawarte w tabeli stawki, szczególnie  dla STOART, SAWP i ZPAV wydają się całkiem przyzwoite i możliwe do zaakceptowania. Potwierdzi to każdy hotelarz, który miał lub ma do czynienia z opłatami dla  ozz. A w każdym razie stawki te nie grożą bankructwem naszego hotelu. Niestety, Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego w roku 2013-tym tę część tabel zaskarżyła do Sądu Okręgowego w Poznaniu. Motywy takiego kroku są nam nieznane. Za to fatalne skutki – jak najbardziej! Proces wywołany zaskarżeniem trwa już piąty rok! A więc na skutek błędnej decyzji IGHP przez 5 lat hotele w całej Polsce płaciły ( i płacą) stawki wielokrotnie zawyżone w stosunku do tych, które te same organizacje zgłosiły jako właściwe i wystarczające! Dla przykładu: w przypadku ZAW STOART są to stawki w wysokości nawet 20 i więcej złotych za pokój/miesiąc, czyli 20 do 40 razy więcej, niż ten sam STOART uznał publicznie za stawki właściwe. Z kolei tabela SAWP podaje stawkę 2,84 zł. za fonogramy i 5,71 zł. za wideogramy, a więc łącznie 8,55 zł. pokój/miesiąc. Znowu kilka do kilkunastu razy więcej niż być powinno. ZPAV jest ciut mniej łakomy, ale też stawki zawyża, korzystając z okazji stworzonej nieprzemyślaną (?)  decyzją IGHP o wniesieniu sprzeciwu do sądu.
Żeby nie być gołosłownym, policzmy (orientacyjnie)  ile do dnia dzisiejszego stracił przykładowy hotel kategorii ***, oferujący 50 pokoi, tylko w przypadku umowy ze STOART:  zapłacił za 54 miesiące x 50 pokoi x 20 zł. = 54.000 zł. Powinien zapłacić: 54 miesiące x 50 pokoi x 1,08 zł. (połowa stawki z tabeli, bo organizacje są dwie) = 2.916,00 zł.  A więc na skutek wniesionego przez IGHP sprzeciwu nasz hotel stracił ponad 51.000 złotych!!! A do tego strata w przypadku pozostałych uprawnionych do inkasowania organizacji. W sumie można przyjąć, że nasz przykładowy hotel stracił na skutek działań IGHP ok. 75.000 zł. w ciągu ostatnich 4,5 roku!
A ile (teoretyczni)  mogły stracić np. Hotele Grupy Hotelowej ORBIS działające w Polsce? Policzmy: zapłacono (hipotetycznie) za 71 hoteli Grupy czyli 12.100 pokoi x 54 miesiące x 15 (zakładamy optymistycznie rabat 25%) zł. = 9.801.000,00 zł.
Powinny zapłacić (wg tabeli jw.): 12.100 x 54 x 1,54 (zakładamy przeciętną kategorię  ****) zł. = 1.006.236, 00 zł. Różnica: 8.794.764,00 zł. tylko w przypadku opłat na rzecz ZAW STOART. Straty na opłatach dla pozostałych organizacji każdy może sam policzyć. Nie przesadzimy, jeśli stratę Grupy Hotelowej ORBIS (członka IGHP, wiceprezes ORBIS SA jest jednocześnie prezesem IGHP) w sumie oszacujemy na 12.000.000 zł. Tyle kosztowała by ją dotychczas nieprzemyślana decyzja IGHP o wniesieniu do sądu sprzeciwu od decyzji Komisji Prawa Autorskiego, zatwierdzającej tabele dla hoteli i podtrzymywaniu tego sprzeciwu przez kilka ostatnich lat. Kosztowała by, bo – jak se okazuje – hotele zrzeszone w IGHP (a na pewno z Grupy Hotelowej ORBIS SA) mają zawarte z organizacjami zbiorowego zarządzania umowy na preferencyjnych stawkach, niższych nawet niż te z zamieszczonej wyżej tabeli! Wniosek: IGHP kupiło dla swoich członków specjalne warunki, za co zapłaciły pozostałe polskie hotele. W tej sprawie nasze Stowarzyszenie wystąpiło do Prezesa UOKiK z wnioskiem o wszczęcie postępowania i ukaranie winnych zmowy.
Do tego bilansu strat branży hotelarskiej spowodowanych przez IGHP dochodzą straty, poniesione przez kilkanaście hoteli w wyniku wniesienia przez korzystający z tej sytuacji STOART pozwów, opartych na zawyżonych stawkach. W kilku przypadkach okazało się, że sądy orzekające są niedouczone lub leniwe a być może zwyczajnie głupie na tyle, że zamiast rzetelnie rozpatrzyć sprawę idą na łatwiznę, polegającą na bezmyślnym „zaklepaniu” pozwów STOART-u. Tak stało się w przypadku sprawy przeciwko Zajazdowi RYTKÓWKA w Sądzie Okręgowym w Toruniu (w II instancji Sąd Apelacyjny w Gdańsku o którym piszemy we wcześniejszym wpisie) i w kilku innych. I znowu z winy IGHP hotelarze ponieśli straty, których łatwo można było uniknąć. Nasze Stowarzyszenie robiło wszystko, żeby tym hotelom pomóc, w kilku przypadkach skutecznie. Ale co z tymi, którzy na skutek błędów (żeby nie powiedzieć  głupoty) sądów przegrali i zapłacili zawyżone, wzięte „z sufitu” odszkodowania? Czy IGHP gotowa jest wyrównać im poniesione z jej winy straty? Warto zapytać!  Tak jak warto, aby każdy hotel przemyślał możliwość skierowania do IGHP pisma lub choćby e-maila ( adres: ighp@ighp.pl ) z żądaniem natychmiastowego wycofania z Sądu Okręgowego w Poznaniu sprzeciwu wniesionego przez IGHP przeciwko zatwierdzonej przez KPA tabeli co spowoduje, że tabela jak wyżej stanie się prawomocna i wszystkie ozz będą musiały ją stosować! A także – wkrótce po tym Minister Kultury wyznaczy jedną organizacje do inkasowania w imieniu wszystkich ozz! Jeśli ktoś ma wątpliwości, czy warto to robić niech zajrzy do umowy zawartej z np. STOART i policzy sobie, ile przepłaca miesiąc w miesiąc!
Do tego pojawiły się nowe „pijawki” usiłujące inkasować od hoteli za nadania telewizyjne! To osobny temat na przyszłość, choc już teraz wiadomo, że IGHP znowu skorzystała z okazji i „wcisnęła się” jako pośrednik pomiędzy branżą hotelarską i TVP SA!  I znowu ze szkodą dla branży i z korzyścią dla członków IGHP!
Ale to nie wszystko: procesy sądowe kosztują. Nie wiemy, ile IGHP wydała dotychczas na podtrzymywanie przez blisko 5 lat swojego sprzeciwu w sprawie korzystnych dla branży tabel, ale muszą to być niemałe kwoty!  W naszej ocenie (i jak nam po cichu doniesiono) co najmniej 100.000 zł.

Trzeba więc wrócić do postawionego na wstępie pytania: W CZYIM INTERESIE DZIAŁA IZBA GOSPODARCZA HOTELARSTWA POLSKIEGO?

Wszystkich, którzy mają dość, którym zależy na rozsądnej optymalizacji kosztów prowadzonej działalności, zapraszamy do Stowarzyszenia Niezależna Fonografia Polska. Działamy od ponad 10-ciu lat w dziedzinie praktyki i teorii stosowania prawa autorskiego i praw pokrewnych w biznesie. Walczymy społecznie z patologiami o prawo i porządek w sferze działalności, w której mają zastosowanie przepisy ustawy o prawie autorskim. W interesie wszystkich, prowadzących hotele, restauracje, sklepy i inne firmy.
Z poważaniem,
Tomasz Bielski
przedstawiciel i prezes  Stow. NFP
tel. 696 604 444

Optymalizacja kosztów opłat dla ZAiKS, STOART, ZPAV, MME i innych o.z.z.

Informacja Stowarzyszenie Niezależna Fonografia Polska dotycząca optymalizacji kosztów korzystania z muzyki i telewizji w biznesie

Wszystko załatwiamy przez internet.

Generalnie można liczyć, że współpracując z nami oszczędzicie Państwo nawet do 100% przewidywanych nowymi ustawami i cennikami kosztów korzystania z muzyki i telewizji w Waszej firmie.

Oferujemy następujące rozwiązania:
I. Jak uniknąć opłaty dla ZAiKS, STOART i innych organizacji za odbiorniki RTV w pokojach hotelowych: – proszę postępować wg informacji poniżej:

W tym celu należy:
1/. Zapisać się do Stowarzyszenia Niezależna Fonografia Polska jako członek wspierający. Wypełnić i wysłać (elektronicznie) deklarację członkowską która jest tu:
http://fonosfera.pl/deklaracja/ (można kliknąć na ten link, przytrzymując klawisz Ctrl lub skopiować go i wkleić do przeglądarki).W odpowiedzi prześlemy potwierdzenie przyjęcia do Stowarzyszenia i dane do wpłaty składek.

Opłaty członkowskie:- obiekty hotelowe do 5-ciu pokoi – wpisowe (jednorazowo) 100 zł., składka miesięczna 5 zł. (płatna za 12 miesięcy z góry), razem 160 zł. za pierwszy rok. W każdym kolejnym roku tylko składka 60 zł.
obiekty hotelowe od 6 do 25-ciu pokoi  – wpisowe (jednorazowo)   120 zł., składka miesięczna – 8 zł. (płatna za 12 miesięcy z góry), razem 216 zł. za pierwszy rok, w następnych latach tylko 96 zł. .
26 do 50-ciu pokoi – wpisowe 170 zł., składka miesięczna 15 zł., razem 350 zł za pierwszy rok.
powyżej 50-ciu do 100 pokoi – wpisowe 290 zł., składka miesięczna 25 zł., razem 590 zł. za pierwszy rok.
powyżej 100 pokoi – za każde rozpoczęte 100 pokoi dodatkowo wpisowe + 200 zł., składka miesięczna + 20 zł.
Żadnych innych opłat nie ma.
2. Podpisać z naszym Stowarzyszeniem umowę, zgodnie z którą Stowarzyszenie dzierżawi nieodpłatnie od Państwa odbiorniki telewizyjne, aktualnie znajdujące się w pokojach.
Odbiorniki te Stowarzyszenie będzie, także nieodpłatnie, wynajmowało Państwa gościom na czas ich pobytu w hotelu, do osobistego użytku. Odbiorników nie trzeba ani wynosić z pokoi, ani też niczego w nich zmieniać. W tym celu podpisujemy stosowną umowę.
Otrzymacie Państwo od nas dokument-upoważnienie do wypożyczania w naszym imieniu odbiorników gościom.
Umowa i upoważnienie ważne są 12 miesięcy. Po upływie tego okresu można je przedłużyć, opłacając składkę członkowską. Jeśli nie – tracą ważność, t.j. wszystko wraca do stanu pierwotnego.
Zgodnie z ustawą o prawie autorskim, korzystanie przez gości z odbiorników których są posiadaczami (a tak należy traktować także odbiorniki wypożyczone), kwalifikuje się jako tzw. dozwolony użytek (art. 24 ust. 2 ustawy o prawie autorskim), za który nie należą się nikomu żadne opłaty.
Tym samym – co oczywiste – za odbiorniki w pokojach nie wynajętych także nie należą się żadne opłaty.
Dla dociekliwych podajemy podstawy prawne naszej działalności:
1/. ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych, art. 24 ust. 2
2/. kodeks cywilny, art. 353¹
3/. kodeks cywilny, art. 58 § 1 (od słów: „…chyba że właściwy przepis…itd”).

4/. ustawa prawo o stowarzyszeniach.
5/. ustawa o swobodzie działalności gospodarczej.

Powyższe nie dotyczy zwykłego abonamentu radiowo-telewizyjnego, który jest podatkiem państwowym, tym niemniej wprowadzenie tego rozwiązania pozwala także zmniejszyć ilość odbiorników, za który płaci się obowiązkowy abonament RTV. Szczegóły przekażemy na życzenie.
Tyle w skrócie.
Współpraca z nami nie pociąga za sobą żadnych zobowiązań na przyszłość. Nie ma żadnych restrykcji czy innych obowiązków. O wszystkim decyduje Klient.
Jeśli jesteście Państwo zdecydowani, proszę wypełnienie i elektroniczne przesłanie deklaracji członkowskiej (dostępna pod adresem www podanym wcześniej).

Już kilkaset hoteli z całej Polski korzysta z tej możliwości obniżenia kosztów działalności.
Dodatkowo przypominam, że członkom naszego Stowarzyszenia i klientom korzystającym z Free Music przysługuje prawo do bezpłatnych porad prawnych z zakresu prawa autorskiego, dotyczących korzystania z muzyki w firmie itp. itd. Pomagamy w korespondencji, wypowiadaniu niekorzystnych umów, zapewniamy dokumentację zabezpieczającą właścicieli przed odpowiedzialnością za niezgodne z przepisami działania pracowników.
II. Muzyka wolna od opłat na rzecz ZAiKS, ZPAV, STOART, SAWP i in. od firmy Free Music Ltd
Jest to oferta dla wszystkich, korzystających z muzyki lub telewizji w tzw, przestrzeni publicznej, a więc w lokalach gastronomicznych, sklepach, obiektach sportowych i rekreacyjnych, zakładach usługowych itp.

1/. Płyty Free Music – muzyka wolna od opłat na rzecz ZAiKS, STOART i innych organizacji: licencja na korzystanie z płyt jest bezterminowa. Proszę wybrać ze sklepu internetowego odpowiednie płyty i wysłać do nas elektronicznie zamówienie. Link bezpośrednio do sklepu: http://nowa.freemusic.com.pl/plyty-free-music/
Uwaga: należy skopiować podane linki i wkleić do przeglądarki albo kliknąć trzymając przyciśnięty klawisz „Ctrl”
2/. Radio internetowe: aby dowiedzieć się ile będzie kosztowało (i zdziwić się, jak mało!) proszę wejść na stronę radia, wybrać z listy rodzaj swojej działalności i wypełnić ankietę (oddzielnie dla każdego obiektu/lokalu). Ankietę wysłać do nas elektronicznie. W odpowiedzi prześlemy wycenę i wszelkie informacje. Radia w wersji demo można posłuchać z naszej strony bez logowania. Link bezpośredni do Radio Free Music: http://nowa.freemusic.com.pl/radio-free-music/
UWAGA: od dnia 22 lipca 2014 r. płyty Free Music i licencje na internetowe radio Free Music są sprzedawane przez angielską firmę Free Music Ltd. W tym przypadku płaci się kwoty netto (faktura bez VAT).
3/. Telewizory w przestrzeni publicznej (lobby, restauracja, bar itp.): należy wykupić licencję na nasze radio internetowe. Kanał „Radiowizja” (w przygotowaniu) nadaje oprócz muzyki także obraz (na razie nieruchome fotografie, docelowo video). Dajemy ten obraz na telewizor (-y) a w przypadku, kiedy goście chcą n.p. obejrzeć mecz czy inne programy nie chronione – przełączamy na odpowiednie stacje telewizyjne. Niezbędne jest podpisanie przez pracowników instrukcji co i kiedy może być odtwarzane, której wzór przesyłamy naszym Klientom. To zabezpieczenie dla właściciela „na wszelki wypadek”.
4/. Imprezy, eventy, Sylwestry, wesela: naszym Klientom udzielamy porady, jak radykalnie zmniejszyć koszty opłat od tych imprez na rzecz ZAiKS-u.
IV. Wszyscy współpracujący z nami mają prawo do bezpłatnego doradztwa w sprawach związanych z prawem autorskim, kontaktami z organizacjami w rodzaju ZAiKS czy STOART, korzystaniem z muzyki i tv, rozwiązywaniem umów czy korespondencją z tymi organizacjami.
Z poważaniem,
Tomasz Bielski
Stow. NFP/Free Music Ltd
www.freemusic.com.pl
tel. 696 604 444

Kompromitacja Sądu Apelacyjnego w Gdańsku (ACa 929/15) i Sądu Okręgowego w Toruniu

Przedstawiamy niektóre (jest ich więcej!) wady wyroku Sądu Apelacyjnego w Gdańsku V ACa 929/15 z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie ZAW STOART przeciwko właścicielom Zajazdu Rytkówka w Obrowie.

Zmuszeni jesteśmy stwierdzić, że – przy całym szacunku dla Wymiaru Sprawiedliwości – wyrok ten jest kompromitacją dla sądów obu instancji! Do tego – kompromitacja ta przeniosła się w sposób bezpośredni na pełnomocnika ZAW STOART występującego w procesie.

Uzasadnieniem powyższej konstatacji są następujące fakty:

A). zarówno sądy obu instancji oraz pełnomocnik ZAW STOART albo nie znają, albo nie rozumieją, albo udają że nie znają i nie rozumieją obowiązującej ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dalej PrAut). W szczególności ułomność ta dotyczy art. 24 ust. 2 PrAut. W piśmie pełnomocnika znajdujemy stwierdzenie „dozwolony użytek osobisty sprzętu RTV” oraz powołanie się na przedmiotowy wyrok Sądu Apelacyjnego. I rzeczywiście – w uzasadnieniu tego wyroku czytamy: „…co wyklucza ustalenie, że klienci pozwanej korzystali z odbiorników nieodpłatnie od Stowarzyszenia Niezależna Fonografia Polska w Grodzisku Mazowieckim w ramach dozwolonego użytku, zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy(…)”. Pomijając fakt, że pojawia się tu nie wiadomo po co ustęp 1 artykułu 24-go, ponownie mamy „korzystanie z odbiorników w ramach dozwolonego użytku”. Fundamentalny błąd zawarty w tych ustaleniach wskazaliśmy wcześniej, ale na wszelki wypadek powtarzamy: dozwolony użytek dotyczy chronionych utworów a nie odbiorników. Tyle że, niestety, to błędne ustalenie skutkuje w dalszej treści uzasadnienia wyroku powielaniem tego błędu i budowaniem na jego bazie argumentacji, z gruntu nieprawdziwej.

B). sądy obu instancji „posiadanie” wiążą w sposób nierozerwalny z „własnością” odbiorników tv i na takiej podstawie formułują swoje tezy (powtarzane przez pełnomocnika) z których miało by wynikać, że właściciel przedmiotu nie może skutecznie oddać/przekazać tego przedmiotu w użytkowanie komu innemu bez sprzedania czy podarowania go na własność! Że „posiadanie zależne” nie jest „posiadaniem” w odróżnieniu od „posiadania samoistnego”! Czy coś takiego można skutecznie wywieść z brzmienia przedmiotowego artykułu ustawy? Nie wydaje nam się. Określenie „posiadacze” w sposób oczywisty odnosi się do posiadaczy/użytkowników dysponujących odbiornikami w konkretnym miejscu i czasie. Tak więc – dla przykładu – zdaniem obu sądów ktoś, kto do własnego użytku cokolwiek wypożyczy od właściciela, korzystając z tego „czegoś” wszelkimi konsekwencjami obciąża właściciela, a sam za nic nie odpowiada? Stosując tę logikę, mandaty za kierowcę używającego samochodu w leasingu powinien płacić bank (właściciel do czasu spłaty ostatniej raty). O konsekwencjach ew. wypadków drogowych aż strach pomyśleć!
Trzeba podkreślić, że przedmiotowe „posiadanie” jest wynikiem ważnej i zgodnej z prawem czynności cywilno-prawnej w postaci umowy, zawartej pomiędzy nami i Stow. NFP, oraz – kolejnej, pomiędzy Stow. NFP i gościem hotelu. Posiadamy pełną wiedzę co do podstaw i zakresu swoich praw, w tym statusu właściciela odbiorników RTV – taki status nie determinuje żadnego prawa ZAW STOART do wynagrodzenia z tytułu odtwarzania fonogramów lub wideogramów, jak i w najmniejszym stopniu nie stanowi przesłanki czy podstawy do osiągania korzyści majątkowych w sytuacji braku władztwa i posiadania odbiorników zgodnie ze wskazanym tytułem prawnym osoby trzeciej.

C). Sąd I-ej instancji, oddalając wnioski dowodowe pozwanej, sam pozbawił się możliwości rzetelnego przeprowadzenia procesu, w konsekwencji popełniając rażące błędy m.in. w zakresie ustalenia stanu faktycznego. Sąd Apelacyjny nie zauważył ich, i stanowisko sądu pierwszej instancji bez zastrzeżeń podzielił! Rzecz w tym, że Sąd Okręgowy – dla przykładu – cytuje statutowe cele działania Stowarzyszenia Niezależna Fonografia Polska, najwyraźniej nie zdając sobie sprawy, że dotyczą one zupełnie innego podmiotu, nie mającego żadnego związku z prowadzonym postępowaniem! Że nie dotyczą Stowarzyszenia (zwykłego) NFP, którego członkiem wspierającym jest nasz obiekt, tylko tzw. rejestrowego, z siedzibą w Warszawie. Takie są skutki zaniechań i zastępowania rzetelnego postępowania dowodowego informacjami pozyskiwanymi przez Sąd z internetu(!) Uzasadnienie wyroku, str 2: „Powyższy stan faktyczny Sąd Okręgowy ustalił w oparciu o okoliczności bezsporne, dowody z wiarygodnych dokumentów, informacje powszechnie dostępne na stronach internetowych (…)”. Takie też są m.in. skutki odmowy przesłuchania przez sąd świadka, p. Tomasza Bielskiego.
Podobne wnioski płyną z treści, zawartych na stronie 3 uzasadnienia wyroku. Sąd zajmuje się sytuacją i okolicznościami, które w postępowaniu niniejszym nie występują, jak np. tym, czy Stow. NFP ma czy też nie ma statusu organizacji zbiorowego zarządzania. Rozważania te są czysto abstrakcyjne, nie mają żadnego związku ani z materiałem dowodowym ani z meritum procesu i świadczą wyłącznie o bezradności sądu wobec problemu, z którym przyszło mu się zmierzyć.
W dalszej części tego fragmentu tekstu warto zauważyć, iż uwadze sądu najwyraźniej umknęła istotna okoliczność, że nie ustalił, czy Stow. NFP wypożycza gościom te same odbiorniki, które wydzierżawił od nas, czy może inne! Sąd najwyraźniej założył, że tak jak przyjął – jest na pewno, bo bez tego cała argumentacja uzasadniająca wyrok trafia do kosza. Tymczasem ani umowa, ani żaden inny dokument nie obliguje do tego aby były to te same odbiorniki, a więc rzecz pozostaje do decyzji Stow. NFP, a argumentacja sądu staje się w konsekwencji całkowicie chybiona!
Sąd myli się także twierdząc, że „rozprowadzanie sygnału” do pokoi stanowi „publiczne udostępnienie”. Całe znane orzecznictwo (z ETS w Strasburgu włącznie) stanowi, że publiczne udostępnienie wymaga jednoczesnego występowania dwu elementów czyli rozprowadzenia sygnału i zamontowanych w pokojach urządzeń do odbioru tego sygnału. Ani sam sygnał, ani też sam odbiornik nie skutkują publicznym udostępnieniem. W naszym przypadku mamy do czynienia z samym sygnałem, bez odbiorników udostępnianych gościom w ramach opłaty za pokój.

D. Sąd zauważył wprawdzie jeden z wyroków Trybunału Konstytucyjnego, mających znaczenie dla sprawy, czyli dla wysokości dochodzonego pozwem roszczenia, pominął natomiast inny, równie ważny. Sąd Apelacyjny tego błędu nie zauważył, albo zauważyć nie chciał. Chodzi w tym przypadku o wyrok T.K. z dnia 24 stycznie 2006 r., sygn. akt SK 40/04 orzekający o niekonstytucyjności art. 108 ust. 3 w zw. z art. 109 PrAut.

Konsekwencje dotychczas wyliczonych błędów, popełnionych przez sądy obu instancji ciągną się do końca uzasadnienia wyroku Sądu Apelacyjnego w postaci błędnych lub niczym nie uprawnionych stwierdzeń w rodzaju:
„…z analizy zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego nie wynika, aby druga organizacja zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi rościła sobie prawo wyłączne do danego, konkretnego utworu w zakresie jego artystycznego wykonania, które miało by nastąpić za pomocą odbiorników telewizyjnych znajdujących się w pokojach hotelowych pozwanej”. Komentarz: Sąd wydaje się uważać, że do wyłączenia domniemania z art. 105 PrAut koniecznym jest, aby inna organizacja z.z. w sposób cudowny ustaliła które konkretne utwory z jej repertuaru będą odtwarzane w pokojach hotelowych danego obiektu, przez kogo i kiedy, po czym powinna zgłosić swoje roszczenie w celu wyłączenia domniemania przysługującego drugiej ozz! Miało by to wyglądać zapewne tak: „Uprzejmie informujemy, że za dwa tygodnie, w pokoju nr 105 hotelu X p. Kowalska, która ten pokój wynajmie, będzie o godzinie 15:00 słuchała utworu „Biedroneczki są w kropeczki” należący do naszego a nie waszego repertuaru co skutkuje obaleniem domniemania… itd”! Czy są jakieś granice aberracji w interpretacjach prawa autorskiego?
„Sąd Okręgowy stwierdził, iż bez wątpienia pozwana korzystała z artystycznych wykonań utworów umożliwiając swoim klientom oglądanie telewizji satelitarnej w 11 pokojach”. (?)
„Stawki wynagrodzeń minimalnych za korzystanie z artystycznych wykonań (…) przyjęte przez powoda mają charakter rynkowy…itd”.(?)
„Pozwana nie wskazała, na czym czym miało by polegać naruszenie zasad współżycia społecznego…itd”. Komentarz: Sądowi najwyraźniej nie wystarcza bezprawne wymuszenie opłat w wielokrotnie zawyżonej wysokości, aby zauważyć, że zasady współżycia społecznego zostały naruszone! Czyżby sąd potrzebował, żeby wymuszeniu tego rodzaju towarzyszyła np. przemoc fizyczna? Że, gdyby inspektorów ZAW STOART wyposażyć w kastety, to co innego…?
Sądy obu instancji orzekające w przywołanej sprawie nieodwołalnie ugrzęzły z abstrakcji, którą same sobie sprokurowały. Dalszy komentarz wydaje się zbyteczny, zwłaszcza w sytuacji kiedy inne sądy, w identycznych sprawach orzekły i orzekają całkiem inaczej.

W imieniu Zespołu Doradztwa Prawnego SNFP
Tomasz Bielski

Prawo i Sztuka cz. II

Jeden z poczytniejszych dzienników warszawskich relację z imprezy Stowarzyszenia „Niezależna Fo-nografia Polska” wraz z FIPI (szczegóły w bieżącym numerze Fonosfery) opatrzył tytułem „Fetysz Internetu”. Nazwy gazety nie podam, bo nikt mi za to nie płaci. Interesującym faktem jest, iż o komentarz na temat przedmiotu tego spotkania a więc muzyki on – line, poproszono przedstawiciela ZPAV, a więc organizacji będącej w ideowej opozycji do Stowarzyszenia Niezależnych. Bardzo ciekawy pomysł. To tak jakby relację ze spotkania kandydata na kandydata na prezydenta komentował na żywo w telewizji jego zagorzały przeciwnik polityczny. Sens wypowiedzi przedstawiciela ZPAV jest mniej więcej taki: myślenie, iż dzięki nowym mediom uda się osiągnąć lepsze wyniki sprzedaży to fetyszyzowanie Internetu.

Sprawa jest o tyle ciekawa, ponieważ jeszcze nikomu nie udało się odgadnąć, do czego ten Internet właściwie służy. Jak wiadomo, na początku byka to sieć komputerowa stworzona dla celów wojskowych i wtedy sprawa była jasna. Ale teraz, gdy do sieci podłączone są dziesiątki, jeśli nie setki milionów domowych komputerów, nie jest łatwo odpowiedzieć na to pytanie. To oczywiście nie znaczy, że nie podejmowano takich prób. Z założenia w Internecie szuka się informacji. O której godzinie odjeżdża pociąg do Madrytu, ile kosztują akcje spółki X na giełdzie Y, dlaczego znów padało w Bangladeszu itp. Mamy więc coś w postaci gigantycznego dziennika telewizyjnego, na wszystkich dostępnych kanałach i z nieograniczoną listą prezenterów. Na podstawie powyższego można określić Internet jako pomieszanie telewizji z gazetą, oczywiście monstrualnych rozmiarów.

Tyle, że w Sieci można znaleźć o wiele więcej. Młodzi początkujący zacżynają zwykle od stron z płcią przeciwną niekoniecznię ubraną, potem się ta im nudzi. Można pograć w rozmaite gry z wieloma przeciwnikami naraz. Co dla nas istotne móżna równiez posłuchać muzyki, a jest jej ogromną ilość.

Czy jest ta szukanie informacji? Oczywiście nie. Nie szuka się tylko i wyłącznie danych ile kotletów popularny piosenkarz w stylu macho zjadł na śniadanie, tylko poszukuje się plików z muzyką w wiadomo jakim formacie. Przy okazji można obejrzeć tzw. teledysk (przepraszam za brzydkie słownictwo, ale wideoklip brzmi jeszcze gorzej). Są teksty piosenek. Można oczywiście pokusić się o stwierdzenie, iż wszystko to są informacje, co sprowadza całą rzeczywistość do formatu zero – jedynkowego. Informacja jest zwykle na temat, a w sieci są również rozwinięcia tematu.

W momencie, gdy uznamy, że w Internecie jest wszystko: informacje i nie – informacje, to rzeczywiście popełnimy błąd. Jest tam bowiem tylko tyle, ile ludzie obsługujący różne skomplikowane programy wprowadzą, legalnie bądź nie. To po pierwsze. Po drugie, nawet jeśli znajdziemy tam np. pliki muzyczne, to będą one po pierwsze gorszej jakości, a po drugie „gołe” w tym sensie, iż bez nazwisk autora tekstu, okładek singli itp. W związku z tym nadal twierdzę, iż Internet nie jest w stanie zastąpić tradycyjnych mediów.

Czy więc autor tytułu o fetyszy-zowaniu Internetu miał rację? Nie. A dlaczego? Ponieważ nikt ze Stowarzyszenia nigdy nie fetyszyzował Internetu; cokolwiek miałoby to znaczyć. Jest to po prostu bardzo użyteczny instrument służący uzyskiwaniu informacji. A muzyka nie jest informacją, jest sztuką, o czym wielu zapomniało. I czy to będzie koncert w Filharmonii Warszawskiej, na którym usłyszymy Koncerty Brandenburskie Johanna Sebastiana Bacha, czy show Iron Maiden na Torwarze, będziemy obcować z przeżyciami natury estetycznej. Tego w Internecie nie ma. Niewątpliwie natomiast znajdziemy tam informację o tych koncertach, muzykach biorących udział, może nawet posłuchamy (oby legalnego) fragmentu muzyki.

W przypadku firm niezależnych sieć może się okazać bardzo użyteczna, gdyż dostaniemy tam informacje o wydawnictwach ambitnych, ale jeszcze mało znanych. Posłuchamy np. jednej z kompozycji. Powinna ona zachęcać do zapoznania się bliżej z twórczością danego artysty. A myślę, że sporo ludzi ma ochotę kupić płytę tradycyjną (mam na myśli CD czy MC) ładnie wydaną, usiąść sobie w fotelu i posłuchać. Trzeba im to umożliwić i do tego, między innymi, ma służyć Internet.

Marcin Karolak
zamknij okno

Prawo i Sztuka

Proces tworzenia utworu jest zjawiskiem niezwykłym. Autor, czyniąc użytek ze swej wyobraźni, natchnienia i wrażliwości, potrafi z materialnych elementów otaczającego nas świata wykreować twór o wartościach pozamaterialnych. Fenomen tego zjawiska odbija się również w systemie prawa, który przyznaje twórcy rolę szczególną, co więcej otacza go opieką w postaci wyodrębnionej gałęzi prawa jaką jest system prawa własności intelektualnej.

Charakterystyczną cechą większości europejskich aktów prawnych obejmujących tę dziedzinę przyjęcie tzw. dualistycznej konstrukcji prawa autorskiego, co prowadzi do odrębnego ukształtowania statusu dwóch grup praw autorskich, majątkowych i osobistych. Zarówno polska ustawa z 1952 rokuj jak i obecnie obowiązująca nawiązują do tej koncepcji.

Czemu służyć ma to wyodrębnienie? Otóż prawa autorskie majątkowe odnoszą się do ekonomicznej sfery interesów twórcy, podczas gdy prawa osobiste chronią jego pozamaterialne interesy. Niekiedy prawa osobiste wykazują pewne cechy służące ochronie majątkowych interesów twórcy, jednakże nie stanowi to esencji zjawiska. Powstaje od razu pytanie drugie – czy takie rozdzielenie ma sens? Są kraje, należące do anglo – amerykańskiej tradycji prawnej, gdzie prawa autorskie traktuje się w sposób monistyczny, jako jednolitą w swej budowie grupę uprawnień twórcy w stosunku do stworzonego dzieła.

Nie wdając się w szczegółowe rozważania dotyczące korzyści płynących z jednego bądź drugiego sposobu konstrukcji praw autorskich, należy stwierdzić iż system dualistyczny uwypukla doniosłość fenomenu, o którym wspomniałem na początku – kreacji utworu. Autorskie prawa majątkowe chronią interesy ekonomiczne twórcy, przyznając mu wyłączne prawo do korzystania z utworu i czerpania korzyści z jego eksploatacji. Wiele komentarzy do ustawy o prawie autorskim dostrzega tu analogię do koncepcji prawa własności ukształtowanego w kodeksie cywilnym. Twórca posiada podobne uprawnienia jak właściciel rzeczy; może z wyłączeniem innych osób korzystać z utworu, może rozporządzać prawem do korzystania z utworu.

Tymczasem przedmiotem prawa własności w przypadku utworu nie jest rzecz materialna, np. kaseta magnetofonowa czy egzemplarz książ-ki, lecz utwór – niematerialne dobro prawne. Jak pisze R.J. DaSilva w Droit Moral and the Amoral Copyright: A Comparison of Artist’ Rights in France and The United States, „autor czyni dar dla świata ze swego geniuszu kreacji, i w zamian, posiada prawo – prawo osobiste – wymagać aby społeczność respektowała jego geniusza kreacji”.

Zatem, oprócz ochrony ekonomicznych interesów autora, która to ochrona jest oczywiście niezmiernie ważna, należy chronić „nieograniczoną w czasie i nie podlegającą zrzeczeniu się lub zbyciu więź twórcy z utworem” jak określa to polska ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych w art. 16. Autor i jego dzieło obdarzeni są przez ustawodawcę ochroną o charakterze ekonomicznym, polegającą na przyznaniu mu uprawnienia do wyłącznego korzystania z utworu oraz do rozporządzania nim. Jest więc uprawniony do tego, aby za pomocą umowy cywilnoprawnej przenieść na inną osobę autorskie prawa majątkowe do utworu. Może również przenieść na nią własność rzeczy materialnej – nośnika utworu np. dyskietkę z programem komputerowym. Gdyby ochrona prawna twórcy ograniczała się tylko do aspektu ekonomicznego, od tej chwili autor traciłby jakikolwiek kontakt i możliwość oddziaływania na swoje dzieło.

Losy dzieła mogą być różne. Jego nabywca może postępować w sposób zagrażający jego formie i treści, przykładowo udostępniać go publicznie bez podania autorstwa utworu lub podając inne, nieprawdziwe dane.
Autorskie prawa majątkowe są w tym przypadku bezużyteczne – autor otrzymał wynagrodzenie przewidziane przez umowę, w związku z czym nie posiada instrumentu umożliwiającego mu domaganie się umieszczenia prawdziwych danych. Obiektywnie patrząc, jego dobra zostały naruszone. Być może nie da się tego naruszenia przełożyć na wymierny język ekonomii, lecz fakt ingerencji w jego więź z dziełem jest bezsporny. Muszą więc istnieć mechanizmy umożliwiające autorowi możliwość kontroli nad wykorzystaniem jego dzieła nawet po przeniesieniu na innego uczestnika obrotu gospodarczego autorskich praw majątkowych do utworu.

Marcin Karolak

Czynniki wpływające na stan fonografii w Europie. (na podstawie materiałów F.I.P.I.)

Czynniki wpływające na stan fonografii w Europie. (na podstawie materiałów F.I.P.I.)

Fragmentacja rynku.
Niezwykle duża fragmentacja (podział autonomiczne na części bez oddzialywań między sobą) rynku muzycznego w Europie  utrudnia wymianę repertuarową między uczestnikami rynku, pozbawia artystów europejskichkorzyści, które mogłyby płynać z powstania jednolitego dużego rynku kontynentalnego.
Wydawnictwa i producenci niezależni nie mają zwykle wymiaru międzynarodowego, który pozwoliłby im na przełamanie tego podziału.
„Majorsi”, którzy mają wymiar międzynarodowy, nie są zazwyczaj gotowi ani zainteresowani  międzynarodową promocją artystów ze swoich „siostrzanych” lokalnych oddziałów.
W konsekwencji artyści, którzy pochodzą ze stajni „majorsów” – nizależnie jak wielcy są w swoim kraju są zwykle zupełnie nieznani w sąsiednich krajach.
Oprócz tego „majorsi” wykorzystują swoją dominującą pozycję na rynku utrzymując niezwykle wysokie i wciąż wzrastające ceny na swoje produkty, oraz sprzeciwiając się liberalizacji rynku (patrz: decyzja Włoskiego  Sądu Antymonopolowego przeciwko „majorsom” 20.04 1999, oraz Francuskiej Rady d/s Konkurencji 9.12.1998).

Koncentracja repertuaru.
W dzisiejszych czasach kilka ogólnoświatowych firm fonograficznych  kontroluje większość najlepiej sprzedawanych gwiazd, koncentrując na nich wysiłki promocyjne, nie pozostawiając miejsca na pozostałych, utalentowanych, lecz gorzej rokujacych dla potencjalnych zysków artystów.
Różnorodność kulturowa jest poza zainteresowaniem „majorsów”.
Podobnie nie są oni zainteresowani nowymi trendami, niszami rynku, muzyką regionalną i etniczną. Cały ten olbrzymi przemysł muzyczny skoncentrowany w ramach kilku koncernów działa na rzecz usług dla niewielu artystów, którzy sprzedają się w wielomilionowych nakładach, a nie na rzecz setek innych artystów którzy sprzedaja się znacznie gorzej.
Mniejsza sprzedaż takich arystów nie jest do pogodzenia z wyznaczanymi przez zarządy koncernów zadaniami ponieważ w efekcie nie satysfakcjonuje ich akcjonariuszy.
Przykładem jest fakt, że  od długiego czasu żaden z „majorsów” nie wyprodukował płyty z artystą flamenco. Gdyby nie niezależne firmy z Andaluzji, nie byłoby flamenco.

Globalizacja.
Większość mediów decydujących o powodzeniu promocji (MTV, główne stacje telewizyjne i radiowe, ale także prasa młodzieżowa) zainteresowane sa wyłącznie w promowaniu list przebojów co całkowicie zbieżne jest z interesami „majorsów”.
Większość radiowych stacji komercyjnych chcą być „HIT STATIONS”, stacjami grajacymi  prawie wyłącznie najbardziej komercyjny materiał z list przebojów, bo tylko taki profil da im maksymalizację ich zysków.
Większość tych stacji transmituje w zasadzie te same produkcje tych samych artystów przez większość czasu antenowego przeznaczonego na muzykę.

„Majorsom” nie potrzebni są artyści. Oni są żądni gwiazd, które napędzać będą ich machinę i tworzyć zyski zużywane w części potem na ich promocję, a nie na ryzykowną produkcję innych mniej obiecujących  nowych artystów.

Ten stan rzeczy stwarza bardzo trudną sytuację zwłaszcza dla:

  • nowych, ambitnych, ale poczatkujących artystów ze świeżymi pomysłami, ale będących dużym ryzykiem dla „majorsów”
  • muzyki nisz rynkowych, muzyki nowych trendów
  • repertuaru regionalnego
  • zapomnianych już gwiazd
  • niezależnych producentów, którzy chcą sami decydować o swoim produkcie

Andrzej Rejman na podstawie materiałów F.I.P.I. lipiec 2000