W czyim interesie działa Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego?

Szanowni właściciele i osoby zarządzające hotelami!
Czekaliśmy długo, bo blisko pięć lat. Od roku 2013-tego. I chyba nadszedł czas, żeby zadać fundamentalne pytanie, które brzmi: W CZYIM INTERESIE DZIAŁA IZBA GOSPODARCZA HOTELARSTWA POLSKIEGO?
W interesie hoteli, czy może w interesie organizacji zbiorowego zarządzania (dalej: ozz) takich jak STOART, SAWP, ZPAV czy ZAiKS, znanych z bezlitosnego łupienia hoteli gdzie się da i za co się da? A może jednocześnie w interesie tych o.z.z. i członków IGHP, wbrew interesom całej branży hotelarskiej?
Podstawą do postawienia takiego pytania są następujące fakty:
20 grudnia 2012 r. ozz złożyły do Komisji Prawa Autorskiego wspólny wniosek o zatwierdzenie tabeli stawek wynagrodzeń za odtwarzanie utworów i tzw. praw pokrewnych.
10 lipca 2013 r. Komisja P.A. zatwierdziła złożone przez ozz-ty tabele. W części dotyczącej hoteli (stawki za pokój z odbiornikiem tv/miesiąc) wygląda ona tak:

Kategoria obiektu Twórcy – ZAiKS Art. wykonawcy – STOART i SAWP razem Producenci wideogramów – ZPAV Łącznie
Bez kategorii 4,16 zł. 0,93 zł. 0,23 zł. 5,32 zł.
* 5,54 zł. 1,23 zł. 0,30 zł. 7,07 zł.
** 6,93 zł. 1,55 zł. 0,38 zł. 8,86 zł.
*** 9,70 zł. 2,16 zł. 0,53 zł. 12.39 zł.
**** 13,86 zł. 3,08 zł. 0,75 zł. 17,69 zł.
***** 19,40 zł. 4,31 zł. 1,05 zł. 24,76 zł.

Zawarte w tabeli stawki, szczególnie  dla STOART, SAWP i ZPAV wydają się całkiem przyzwoite i możliwe do zaakceptowania. Potwierdzi to każdy hotelarz, który miał lub ma do czynienia z opłatami dla  ozz. A w każdym razie stawki te nie grożą bankructwem naszego hotelu. Niestety, Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego w roku 2013-tym tę część tabel zaskarżyła do Sądu Okręgowego w Poznaniu. Motywy takiego kroku są nam nieznane. Za to fatalne skutki – jak najbardziej! Proces wywołany zaskarżeniem trwa już piąty rok! A więc na skutek błędnej decyzji IGHP przez 5 lat hotele w całej Polsce płaciły ( i płacą) stawki wielokrotnie zawyżone w stosunku do tych, które te same organizacje zgłosiły jako właściwe i wystarczające! Dla przykładu: w przypadku ZAW STOART są to stawki w wysokości nawet 20 i więcej złotych za pokój/miesiąc, czyli 20 do 40 razy więcej, niż ten sam STOART uznał publicznie za stawki właściwe. Z kolei tabela SAWP podaje stawkę 2,84 zł. za fonogramy i 5,71 zł. za wideogramy, a więc łącznie 8,55 zł. pokój/miesiąc. Znowu kilka do kilkunastu razy więcej niż być powinno. ZPAV jest ciut mniej łakomy, ale też stawki zawyża, korzystając z okazji stworzonej nieprzemyślaną (?)  decyzją IGHP o wniesieniu sprzeciwu do sądu.
Żeby nie być gołosłownym, policzmy (orientacyjnie)  ile do dnia dzisiejszego stracił przykładowy hotel kategorii ***, oferujący 50 pokoi, tylko w przypadku umowy ze STOART:  zapłacił za 54 miesiące x 50 pokoi x 20 zł. = 54.000 zł. Powinien zapłacić: 54 miesiące x 50 pokoi x 1,08 zł. (połowa stawki z tabeli, bo organizacje są dwie) = 2.916,00 zł.  A więc na skutek wniesionego przez IGHP sprzeciwu nasz hotel stracił ponad 51.000 złotych!!! A do tego strata w przypadku pozostałych uprawnionych do inkasowania organizacji. W sumie można przyjąć, że nasz przykładowy hotel stracił na skutek działań IGHP ok. 75.000 zł. w ciągu ostatnich 4,5 roku!
A ile (teoretyczni)  mogły stracić np. Hotele Grupy Hotelowej ORBIS działające w Polsce? Policzmy: zapłacono (hipotetycznie) za 71 hoteli Grupy czyli 12.100 pokoi x 54 miesiące x 15 (zakładamy optymistycznie rabat 25%) zł. = 9.801.000,00 zł.
Powinny zapłacić (wg tabeli jw.): 12.100 x 54 x 1,54 (zakładamy przeciętną kategorię  ****) zł. = 1.006.236, 00 zł. Różnica: 8.794.764,00 zł. tylko w przypadku opłat na rzecz ZAW STOART. Straty na opłatach dla pozostałych organizacji każdy może sam policzyć. Nie przesadzimy, jeśli stratę Grupy Hotelowej ORBIS (członka IGHP, wiceprezes ORBIS SA jest jednocześnie prezesem IGHP) w sumie oszacujemy na 12.000.000 zł. Tyle kosztowała by ją dotychczas nieprzemyślana decyzja IGHP o wniesieniu do sądu sprzeciwu od decyzji Komisji Prawa Autorskiego, zatwierdzającej tabele dla hoteli i podtrzymywaniu tego sprzeciwu przez kilka ostatnich lat. Kosztowała by, bo – jak se okazuje – hotele zrzeszone w IGHP (a na pewno z Grupy Hotelowej ORBIS SA) mają zawarte z organizacjami zbiorowego zarządzania umowy na preferencyjnych stawkach, niższych nawet niż te z zamieszczonej wyżej tabeli! Wniosek: IGHP kupiło dla swoich członków specjalne warunki, za co zapłaciły pozostałe polskie hotele. W tej sprawie nasze Stowarzyszenie wystąpiło do Prezesa UOKiK z wnioskiem o wszczęcie postępowania i ukaranie winnych zmowy.
Do tego bilansu strat branży hotelarskiej spowodowanych przez IGHP dochodzą straty, poniesione przez kilkanaście hoteli w wyniku wniesienia przez korzystający z tej sytuacji STOART pozwów, opartych na zawyżonych stawkach. W kilku przypadkach okazało się, że sądy orzekające są niedouczone lub leniwe a być może zwyczajnie głupie na tyle, że zamiast rzetelnie rozpatrzyć sprawę idą na łatwiznę, polegającą na bezmyślnym „zaklepaniu” pozwów STOART-u. Tak stało się w przypadku sprawy przeciwko Zajazdowi RYTKÓWKA w Sądzie Okręgowym w Toruniu (w II instancji Sąd Apelacyjny w Gdańsku) i w kilku innych. I znowu z winy IGHP hotelarze ponieśli straty, których łatwo można było uniknąć. Nasze Stowarzyszenie robiło wszystko, żeby tym hotelom pomóc, w kilku przypadkach skutecznie. Ale co z tymi, którzy na skutek błędów (żeby nie powiedzieć  głupoty) sądów przegrali i zapłacili zawyżone, wzięte „z sufitu” odszkodowania? Czy IGHP gotowa jest wyrównać im poniesione z jej winy straty? Warto zapytać!  Tak jak warto, aby każdy hotel przemyślał możliwość skierowania do IGHP pisma lub choćby e-maila ( adres: ighp@ighp.pl ) z żądaniem natychmiastowego wycofania z Sądu Okręgowego w Poznaniu sprzeciwu wniesionego przez IGHP przeciwko zatwierdzonej przez KPA tabeli co spowoduje, że tabela jak wyżej stanie się prawomocna i wszystkie ozz będą musiały ją stosować! A także – wkrótce po tym Minister Kultury wyznaczy jedną organizacje do inkasowania w imieniu wszystkich ozz! Jeśli ktoś ma wątpliwości, czy warto to robić niech zajrzy do umowy zawartej z np. STOART i policzy sobie, ile przepłaca miesiąc w miesiąc!
Do tego pojawiły się nowe „pijawki” usiłujące inkasować od hoteli za nadania telewizyjne! To osobny temat na przyszłość, choc już teraz wiadomo, że IGHP znowu skorzystała z okazji i „wcisnęła się” jako pośrednik pomiędzy branżą hotelarską i TVP SA!  I znowu ze szkodą dla branży i z korzyścią dla członków IGHP!
Ale to nie wszystko: procesy sądowe kosztują. Nie wiemy, ile IGHP wydała dotychczas na podtrzymywanie przez blisko 5 lat swojego sprzeciwu w sprawie korzystnych dla branży tabel, ale muszą to być niemałe kwoty!  W naszej ocenie (i jak nam po cichu doniesiono) co najmniej 100.000 zł.

Trzeba więc wrócić do postawionego na wstępie pytania: W CZYIM INTERESIE DZIAŁA IZBA GOSPODARCZA HOTELARSTWA POLSKIEGO?

Wszystkich, którzy mają dość, którym zależy na rozsądnej optymalizacji kosztów prowadzonej działalności, zapraszamy do Stowarzyszenia Niezależna Fonografia Polska. Działamy od ponad 10-ciu lat w dziedzinie praktyki i teorii stosowania prawa autorskiego i praw pokrewnych w biznesie. Walczymy społecznie z patologiami o prawo i porządek w sferze działalności, w której mają zastosowanie przepisy ustawy o prawie autorskim. W interesie wszystkich, prowadzących hotele, restauracje, sklepy i inne firmy.
Z poważaniem,
Tomasz Bielski
przedstawiciel i prezes  Stow. NFP
tel. 696 604 444

Dodaj komentarz