Fundacja Niezależna Fonografia Polska

Fundacja Niezależna Fonografia Polska
KRS 0000790288
REGON 383609738
NIP 9512485749

Rachunek Bankowy: 09116022020000000382387543 . Bank Millenium

Władze:
Zarząd
Prezes Zarządu: Tomasz Bielski

Deklaracja Członkowska  – członkowie wspierający – Darczyńcy