Porady i pomoc w sporach z organizacjami inkasującymi jak ZAiKS, STOART, ZPAV, SAWP, Media Management Europe i in.

Członkowie wspierający Fundacji NFP i użytkownicy repertuaru Free Music Ltd korzystają z naszych porad bezpłatnie lub za  minimalną wpłatą darowizny na nasz Fundusz Pomocy Prawnej.  Wystarczy przesłać e-mail  na adres bielski@post.pl z opisem zdarzenia, załączając skan otrzymanego pisma, protokółu, wezwania itp.  dokumentów. Nie należy honorować żadnej korespondencji z tymi organizacjami w postaci e-maili czy telefonów. Zawsze należy prosić o przesłanie pisma pocztą. Często już samo to wystarcza, żeby przestali się odzywać.

Inni przedsiębiorcy, niezrzeszeni w naszym Stowarzyszeniu i nie korzystający z Free Music mogą skorzystać z naszej pomocy odpłatnie. Jej wycenę każdorazowo przedstawimy po przesłaniu e-maila z opisem sprawy do załatwienia.

W naszej pracy korzystamy z porad i konsultacji  z wybitnymi prawnikami. Nasze doświadczenie to kilkanaście lat walki o prawo i porządek w teorii i praktyce stosowania prawa autorskiego, w działaniach organizacji zbiorowego zarządzania,  zagadnieniach związanych z korzystaniem z muzyki i tv w biznesie. Odnieśliśmy w tej walce wiele sukcesów, m.in. „ratując” dla Skarbu Państwa ok. 8 milionów złotych, należnych od wielkich koncernów fonograficznych, czy blokując stronniczą „nowelizację” ustawy o prawie autorskim, którą o.z.z. ty próbowały załatwić sobie pozycję monopolistyczną (przy pomocy znanej skądinąd p. Aleksandry Jakubowskiej).

Dodaj komentarz