Kontakt

„Fundacja Niezależna Fonografia Polska”
Adres do korespondencji:
Urząd Pocztowy Warszawa 93
Skr. pocztowa 64
02-800 Warszawa
tel.: 696604444
e-mail: bielski@post.pl