FAQ

Kto może być członkiem wspierającym – Darczyńcą Fundacji Niezależna Fonografia Polska ( dalej: FNFP)?

Darczyńcą – członkiem wspierającym może być każdy bez względu na obywatelstwo.
Członkiem wspierającym może być osoba prawna lub fizyczna, która zadeklaruje wspieranie FNFP określoną darowizną na cele statutowe.

Co daje status Darczyńcy – członka wspierającego FNFP ?

Członkostwo wspierające FNFP daje ochronę, możliwość korzystania z pomocy i doradztwa prawnego w sporach z organizacjami zbiorowego zarządzania, takimi jak STOART, ZAiKS, ZPAV, SAWP, Media Management Europe itp.

Pomagamy naszym członkom – Darczyńcom optymalizować koszty prowadzonej działalności gospodarczej i unikać zbędnych wydatków.

Doradzamy we wszelkich sprawach, związanych z korzystaniem z muzyki i telewizji w działalności gospodarczej, takiej jak hotele, gastronomia, usługi, handel i in.

Demaskujemy wszelkie przejawy bezprawia, biorąc udział w pracach zmierzających do ulepszenia prawa autorskiego, interweniując we właściwych organach administracji i monitorując rynek.

Czy można uniknąć płacenia abonamentu RTV?

Niestety, nie. Jest to podatek państwowy, należny od każdego używanego odbiornika radiowego lub telewizyjnego. W hotelach i podobnych obiektach koszt ten można częściowo zmniejszyć, stosując nasz system „pokoje EKO”, dostępny dla członków wspierających Fundacji.

Dlaczego powołaliśmy FNFP ?

Każdy przedsiębiorca działający w branży hotelarskiej, gastronomicznej i każdej takiej, gdzie potrzebne jest korzystanie z muzyki lub telewizji, zna odpowiedź na powyższe pytanie. Wie, że polscy przedsiębiorcy byli dotychczas bezbronni wobec nie zawsze zgodnych z prawem działań tzw. organizacji zbiorowego zarządzania. Że byli ( i wciąż są) bezlitośnie łupieni i pozbawiani znacznej części ciężko wypracowanych zysków z działalności. Oczywiście wiemy, że – zgodnie z obowiązującym prawem – w przypadku korzystania z cudzej własności w sposób przynoszący zyski, należy się z właścicielem tymi zyskami podzielić. Tak jest w przypadku twórców, wykonawców czy producentów muzyki czy obrazu (telewizja, film, wideo). I każdy przedsiębiorca chętnie by się swoim zyskiem z uprawnionymi dzielił, gdyby mieściło się to w ramach rzetelności, uczciwości i przyzwoitości. Niestety – w Polsce, jak dotychczas, mamy sytuację dokładnie odwrotną. Organizacje zbiorowego zarządzania, korzystając z  nieznajomości przepisów u przedsiębiorców (a często wymyślające własne, sprzeczne z prawem przepisy), z pozycji silniejszego bezlitośnie grabią przedsiębiorców, wymuszając często opłaty zawyżone kilkadziesiąt razy! Umowy, zawierane pod przymusem, szantażem, groźbami na opłaty wzięte „z sufitu”! Na dobrą sprawę niemal każda umowa hotelarzy, restauratorów czy handlowców polskich z organizacjami zbiorowego zarządzania została zawarta na skutek podstępu i zawiera zawyżoną wysokość opłat.  Wielu przedsiębiorców nawet nie zdaje sobie z tego sprawy. Płacze i płaci! W żadnej innej branży coś takiego nie zdarza się, nie tylko w Polsce, ale i w całym cywilizowanym świecie! Więcej na ten temat napiszemy przy innej okazji. A jak na razie – zapraszamy do nas. Pomożemy wszędzie tam, gdzie pomoc jest Wam potrzebna, z czego możecie nawet nie zdawać sobie sprawy.

Jako Fundacja kontynuujemy społeczną pracę Stowarzyszenie Niezależna Fonografia Polska, które po blisko 15-tu latach kończy działalność. Poniżej trochę historii:

SNFP zostało założone w 1998 roku przez grupę niezależnych wydawców i producentów fonograficznych, oraz twórców i przedsiębiorców biorących udział w procesie powstawania produktów fonografii.
Powstało przede wszystkim, aby skutecznie reprezentować niezależnych producentów i twórców w kontaktach z instytucjami i władzami, aby wspierać niezależna działalność wydawniczą i producencką, aby demonopolizować rynek krajowej fonografii, aby wzmacniać wszystkich tych, którzy chcą przeciwstawić się swoistej hegemonii kilku wielkich koncernów fonograficznych działających w Polsce, oraz przede wszystkim aby wzmocnić polską kulturę.
To ostatnie zadanie  realizowało poprzez:
1/ tworzenie własnego, niezależnego, oryginalnego katalogu wydawnictw
2/ wspomaganie artystów debiutujących, którzy nie są w stanie sami „się przebić”.
3/ organizowanie imprez z udziałem niezależnych wykonawców i zespołów
4/ prezentowanie idei niezależnej fonografii polskiej wobec przedstawicieli Komisji Europejskiej.

Zajmowało się także zagadnieniami, związanymi z korzystaniem z muzyki i telewizji w  działalności gospodarczej, oraz doradztwem w tym zakresie. Ściśle współpracowało z Free Music Ltd, firmą oferującą muzykę i video wolne od opłat na rzecz org. zb. zarządzania.

Kogo reprezentowało ?

W zakresie fonografii – reprezentowało przede wszystkim swoich członków, czyli kilkanaście firm producenckich i wydawniczych, którzy chcą budować własny – niejako równoległy do istniejącego system produkcji, dystrybucji i promocji własnych produktów fonograficznych i audiowizualnych.
Reprezentowało także idee niezależności od dużych koncernów fonograficzno – medialnych, w których interesie jest kreowanie mody na słuchanie, oglądanie i kupowanie wyłącznie artystów z nimi związanych.

W zakresie korzystania z utworów i praw chronionych – reprezentowało swoich członków wspierających, przede wszystkim przedsiębiorców branży hotelarskiej, najbardziej narażonych na różnego rodzaju nadużycia ze strony o.z.z.-tów i ich pracowników.

Co zrobiło ?

Obroniło kilku niesłusznie posądzonych producentów, interweniując w Ministerstwie Sprawiedliwości.
Skierowało kilkanaście zawiadomień o popełnieniu różnego rodzaju przestępstw przeciwko prawu autorskiemu a także czysto kryminalnych przez pracowników i przedstawicieli Stowarzyszeń ZAiKS i ZPAV.
Skierowało szereg interwencji w w.w. sprawach do Rzecznika Praw Obywatelskich, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego, Ministra Kultury, Prezydenta R.P., Komisji Kultury Sejmu i wiele innych.
Było zapraszane na posiedzenia sejmowej komisji kultury i środków przekazu.
Brało udział w pracach zespołu ekspertów d.s. nowelizacji prawa autorskiego przy Ministrze Kultury.
Zorganizowało koncert „odrzuconych” z oficjalnego Festiwalu Opolskiego pod nazwą 2 Good 4 Opole i wydało płytę CD z ich utworami.
Zgłosiło wielu artystów do konkursu Premiery i Debiuty Opole
Rozpowszechniło własne hologramy wśród niezależnych producentów, naszych członków.
Przeprowadziło ważną rozmowę z przedstawicielem dyrektoriatu Kultury i Edukacji Komisji Europejskiej uświadamiając istnienie i działanie niezależnego rynku fonograficznego w Polsce.
Współpracowało z organami d/s kultury Komisji Europejskiej: m.in. w grudniu 2003 biorąc udział w MEDEC (Mediterranian Entertainment Conference) na Sardynii (T.Bielski – referat „Talent or training” ilustrowany występem Beaty Kossowskiej i Piotra Maciaka.

Stowarzyszenie Niezależna Fonografia Polska zakończyło działalność w roku 2019-tym. Jego działalność jest kontynuowana przez Fundację NFP.

Dodaj komentarz