Deklaracja Członkowska

Miejscowość:
Data (dd.mm.rrrr):

Deklaracja członkowska

(wyłącznie dla obiektów hotelowych)

Proszę o przyjęcie mnie w poczet członków  wspierających – Darczyńców Fundacji Niezależna Fonografia Polska.

ZAZNACZ

Imię i Nazwisko:
Reprezentuję firmę (nazwa):
Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP):
Ulica:
Numer domu:
Kod pocztowy (##-###):
Miejscowość:
Telefon:
E-mail:
Jeśli miejsce prowadzenia działalności jest tożsame z danymi firmy, to w odpowiednich rubrykach można wpisywać skrót „x”. Miejsce prowadzenia działalności
Pod nazwą:
Ulica:
Numer domu:
Kod pocztowy (##-###):
Miejscowość:
Telefon:
E-mail:
Ilość pokoi w hotelu: do 25
26 – 50
51 – 100
powyżej 100
Uwagi i dodatkowe informacje: